Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en bonusfamilj för barnet. Barn kan behöva stöd och ombyte i miljön och barnets föräldrar behöver avlastning. Vanligtvis åker barnet till sin kontaktfamilj varannan helg. Om en familj har det jobbigt kan det vara bra att få hjälp av en annan familj.

 

Kontakta oss