Familjehem

Familjehem handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj och sin vardag till barn eller ungdomar som behöver trygghet och gemenskap. Alla barn och ungdomar har rätt till att växa upp i trygghet och gemenskap med familj som ger kärlek men även vägledning, stöd, förutsägbarhet och struktur.

 

Jourhem

Ett jourhem tar emot akuta placeringar av barn och ungdomar. Jourhem är ett familjehem som oftast placerar barn och ungdomar med kort varsel, medan saker reds ut i deras familjer eller i väntan eventulla utredningar eller på en plats att bo. Längden av placeringen kan vara all från något dygn till flera månader.

 

Intresseanmälan